Galeria

Restauració de Cobham Hall, totes les motllures i decoracions realitzades in situ. En col·laboració amb el mestre Philip Gaches www.gachesplastering.co.uk/

Vigues decoratives, relleus i motllures realitzats in situ amb morter de calç. En col·laboració amb la mestre Johanna Welsh http://www.traditionalpargetting.co.uk/

Revestiments d'argila de formulació propia. En colaboració amb la mestre Rebeca reid

Nou sostre Isabelí amb les mateixes tècniques i materials de la época, motllures i decoracions realitzades in situ amb morter de calç. En col·laboració amb el mestre Philip Gaches www.gachesplastering.co.uk/

Revestiment de façana i pintura a la cal. En col·laboració amb el mestre Philip Gaches www.gachesplastering.co.uk/

Revestiment amb morter d´argila i calç pulit

Revestiments amb terra a cases de palla. En col·laboració amb l'equip de Terram www.terram.cat

Mural amb terres i fibres del lloc en una platja del Carib.

Nou sostre Isabelí amb les mateixes tècniques i materials de la época, motllures i decoracions realitzades in situ amb morter de calç. En col·laboració amb el mestre Philip Gaches www.gachesplastering.co.uk/

Panells decotaius de morter de calç amb tècnqiues de relleus i esgrafiats.

Vigues decoratives amb motllures i gàrgoles grotesques realitzades in situ amb morter de calç. En col·laboració amb el mestre Philip Gaches www.gachesplastering.co.uk/

Revestiments d'argila pulits per a una exhibició en el Museu del Disseny de Londres. En col·laboració amb Jeffrey Hart, Rebecca Reid, Jamie Ingle y Becky Little

Mural amb morters de terra i fibres naturals. En col·laboració con la mestre Athena Steen www.caneloproject.com/

Pop en relleu amb morter de calç

Estuc en varis sostres de timber frame. En col·laboració amb el mestre Philip Gaches www.gachesplastering.co.uk/